`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Toi Yeu Ls

  • THPT Hoà Bình - Lạng Sơn
  • -54

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -4 18 33%
Môn Hóa lớp 12 -32 122 26%
Môn Sinh lớp 12 -23 101 26%
Môn Anh lớp 12 -5 80 31%
Tổng cộng: -64 321 28%

Comment giao lưu với Toi Yeu Ls

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com