Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tien Dinh Duc Dinh

  • Trường THPT Bạch Đằng - Quảng Ninh
  • 1555

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 152 224 58%
Môn Lí lớp 12 1089 2124 52%
Môn Hóa lớp 12 300 1900 47%
Tổng cộng: 1541 4248 50%

Comment giao lưu với Tien Dinh Duc Dinh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com