Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoa Thuy Tinh

  • Trường THPT Nguyễn Huệ - Bình Dương
  • 136

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -2 8 25%
Môn Hóa lớp 12 107 51 92%
Môn Sinh lớp 12 57 39 82%
Môn Anh lớp 12 -36 78 18%
Tổng cộng: 126 176 54%

Comment giao lưu với Hoa Thuy Tinh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com