Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Pro Chang Ngoc

  • THPT Tây Tiền Hải - Thái Bình
  • 2643

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 35 25 80%
Môn Lí lớp 12 122 157 59%
Môn Hóa lớp 12 2488 2323 71%
Môn Anh lớp 12 -28 79 22%
Tổng cộng: 2617 2584 69%

Comment giao lưu với Pro Chang Ngoc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com