Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên tống văn khải

  • Trường THPT Lục Nam - Bắc Giang
  • 2400

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 410 1136 62%
Môn Lí lớp 12 0 1 0%
Môn Anh lớp 12 1510 2619 61%
Môn Sử lớp 12 0 328 94%
Tổng cộng: 1920 4084 64%

Comment giao lưu với tống văn khải

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com