Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vũ Thu Trang

  • Trường THPT Lục Ngạn 1 - Bắc Giang
  • 429

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 12 18 56%
Môn Lí lớp 12 166 224 58%
Môn Hóa lớp 12 179 160 62%
Môn Sinh lớp 12 62 85 58%
Tổng cộng: 419 487 59%

Comment giao lưu với Vũ Thu Trang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com