Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Pham Thu Trang

  • Trường Tiểu học Thịnh Quang - Hà Nội
  • 15

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 21 24%
Môn Anh lớp 12 0 100 27%
Môn Địa lớp 12 0 1770 72%
Môn Sử lớp 12 0 2051 75%
Tổng cộng: 0 3942 72%

Comment giao lưu với Pham Thu Trang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com