Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên tran mong kha

  • THPT Thạnh Lộc - TP HCM
  • 535

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 3 3 67%
Môn Hóa lớp 12 98 251 47%
Môn Sinh lớp 12 425 334 76%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 525 590 64%

Comment giao lưu với tran mong kha

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com