Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên trần thanh nhàn

  • THPT Nguyễn Văn Huyên - Tuyên Quang
  • 115

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 20 40%
Môn Hóa lớp 12 0 76 47%
Môn Sinh lớp 12 0 51 71%
Môn Anh lớp 12 80 46 43%
Môn Anh lớp 9 0 23 70%
Môn Tiếng Anh lớp 11 45 12 58%
Môn Toán lớp 11 0 28 54%
Môn Toán lớp 10 0 1 0%
Môn Hóa lớp 10 0 10 70%
Môn Sinh lớp 10 0 149 61%
Môn Anh lớp 10 0 11 18%
Môn Tiếng Anh lớp 9 -20 46 30%
Tổng cộng: 105 473 53%

Comment giao lưu với trần thanh nhàn


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com