`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Thị Ngọc Ánh

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 11 1125 316 71%
Môn Lý lớp 11 185 32 72%
Môn Hóa lớp 11 0 238 58%
Môn Văn lớp 11 0 0 0%
Tổng cộng: 1310 586 66%

Comment giao lưu với Trần Thị Ngọc Ánh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com