`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Trang

  • THPT Lao Bảo - Quảng Trị
  • 56685

Cấp độ thành viên

31
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 15200 3591 77%
Môn Hóa lớp 12 -20 40 30%
Môn Sinh lớp 12 400 40 100%
Môn Anh lớp 12 765 403 61%
Môn Địa lớp 12 17590 3723 86%
Môn Sử lớp 12 22240 5191 82%
Tổng cộng: 56175 12988 81%

Comment giao lưu với Trần Trang

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com