Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Trọng Huy

  • THPT Dương Quang Đông - Trà Vinh
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 22 36%
Môn Sinh lớp 12 0 309 71%
Môn Anh lớp 12 0 47 23%
Môn Sử lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 0 379 63%

Comment giao lưu với Trần Trọng Huy

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com