Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần ViệtAnh

  • THPT Đường An - Hải Dương
  • 35290
  • "D45 CHỜ T NHÉ"

Cấp độ thành viên

24
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 11880 4301 65%
Môn Lí lớp 12 -125 58 19%
Môn Hóa lớp 12 0 19 37%
Môn Sinh lớp 12 0 21 24%
Môn Anh lớp 12 0 50 22%
Môn Địa lớp 12 0 89 34%
Môn Sử lớp 12 23480 5960 83%
Tổng cộng: 35235 10498 75%

Comment giao lưu với Trần ViệtAnh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com