Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tri Cao

  • Trường THPT An Phước - Ninh Thuận
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 0 3 67%
Môn Sinh lớp 12 0 35 26%
Môn Hóa lớp 9 0 3 67%
Môn Hóa lớp 10 0 9 44%
Môn Sinh lớp 10 0 21 38%
Tổng cộng: 0 71 35%

Comment giao lưu với Tri Cao

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com