Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Quang Trung

  • Trường THPT Lê Hoàn - Gia Lai
  • 210
  • "Hay quá Nên học"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 45 58%
Môn Lí lớp 12 0 103 41%
Môn Hóa lớp 12 0 11 18%
Môn Sinh lớp 12 0 21 33%
Môn Anh lớp 12 0 74 39%
Môn Toán lớp 9 0 13 31%
Môn Anh lớp 9 0 53 47%
Môn Hóa lớp 9 0 40 63%
Môn Địa lớp 12 0 18 22%
Môn Sử lớp 12 0 44 41%
Môn Hóa lớp 10 60 13 85%
Môn Toán lớp 11 0 29 69%
Môn Hóa lớp 11 140 96 56%
Môn Anh lớp 11 0 1 0%
Môn Toán lớp 10 0 165 51%
Môn Lí lớp 10 0 45 27%
Môn Hóa lớp 10 0 216 44%
Môn Anh lớp 10 0 40 75%
Môn Hóa lớp 8 0 1 0%
Môn GDCD 0 1 0%
Tổng cộng: 200 1029 47%

Comment giao lưu với Quang Trung

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com