Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trương Sơn

  • THPT Cẩm Thuỷ 3 - Thanh Hóa
  • 810

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 140 92 82%
Môn Lí lớp 12 0 8 75%
Môn Hóa lớp 12 175 264 74%
Môn Sinh lớp 12 330 559 72%
Môn Anh lớp 12 0 157 36%
Tổng cộng: 645 1080 68%

Comment giao lưu với Trương Sơn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com