Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ngô Hoàng Nhật Quang

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 21 33%
Môn Sinh lớp 12 -4 10 20%
Môn Anh lớp 12 22 578 35%
Môn Văn lớp 12 0 161 69%
Môn Địa lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 18 771 42%

Comment giao lưu với Ngô Hoàng Nhật Quang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com