Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Văn Quyền

  • - Điện Biên
  • 16445

Cấp độ thành viên

15
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2635 1479 58%
Môn Lý lớp 12 0 2 0%
Môn Hóa lớp 12 0 3 33%
Môn Anh lớp 12 0 2 100%
Môn Địa lớp 12 0 4 50%
Môn Sử lớp 12 13800 7123 70%
Tổng cộng: 16435 8613 68%

Comment giao lưu với Văn Quyền

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com