Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cloudy

  • Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng
  • 1478

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 115 127 84%
Môn Hóa lớp 12 630 411 76%
Môn Sinh lớp 12 405 371 70%
Môn Anh lớp 12 121 105 51%
Tổng cộng: 1271 1014 72%

Comment giao lưu với Cloudy

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com