Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Việt Hoàng

  • THPT Nguyễn Hữu Cầu - TP HCM
  • 161320
  • "12A2 - Chuyên Lý THPT Nguyễn Hữu Cầu"

Cấp độ thành viên

54
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 3035 335 97%
Môn Lí lớp 12 43315 5132 90%
Môn Hóa lớp 12 54030 5766 96%
Môn Sinh lớp 12 16145 2395 76%
Môn Anh lớp 12 34855 3830 94%
Môn Văn lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 151380 17459 91%

Comment giao lưu với Nguyễn Việt Hoàng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com