Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên võ thịnh sơn

  • THPT Lê Hữu Trác I - Hà Tĩnh
  • 3975

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 3 100%
Môn Hóa lớp 12 1195 1160 86%
Môn Sinh lớp 12 2770 1201 86%
Môn Anh lớp 12 0 92 26%
Tổng cộng: 3965 2456 84%

Comment giao lưu với võ thịnh sơn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com