Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên trần vũ

  • THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An
  • 1185

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 4 50 42%
Môn Hóa lớp 12 146 215 60%
Môn Sinh lớp 12 1025 941 70%
Tổng cộng: 1175 1206 67%

Comment giao lưu với trần vũ

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com