`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vy Mỹ Tâm

  • THPT Lộc Bình - Lạng Sơn
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 0 40 58%
Môn Anh lớp 12 0 14 57%
Môn Địa lớp 12 0 520 78%
Môn Sử lớp 12 0 582 82%
Tổng cộng: 0 1156 79%

Comment giao lưu với Vy Mỹ Tâm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com