Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên NGUYỄN XUÂN HẢI

  • Trường THPT Khúc Thừa Dụ - Hải Dương
  • 175

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 11 0 34 56%
Môn Lí lớp 11 0 45 53%
Môn Hóa lớp 11 0 49 53%
Môn Sinh lớp 11 0 30 97%
Môn Sử lớp 11 20 20 40%
Môn Địa lớp 11 100 28 57%
Tổng cộng: 120 206 59%

Comment giao lưu với NGUYỄN XUÂN HẢI

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com