Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên -Xuân Thắng

  • THPT Hùng Vương - Bình Thuận
  • 495

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 485 53 96%
Môn Lí lớp 12 0 128 30%
Môn Hóa lớp 12 0 67 48%
Môn Sinh lớp 12 0 437 70%
Môn Văn lớp 12 0 2 100%
Môn Địa lớp 12 0 347 85%
Môn Sử lớp 12 0 494 84%
Môn GDCD 0 55 76%
Tổng cộng: 485 1583 75%

Comment giao lưu với -Xuân Thắng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com