Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Nguyễn Hải Yến

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lý 0 41 27%
Môn Hóa -10 428 47%
Môn Sinh 0 17 41%
Môn Địa Lý 0 9 44%
Môn Sử 0 19 42%
Tổng cộng: -10 514 45%

Comment giao lưu với Lê Nguyễn Hải Yến

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com