Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyễn ngọc ý giang

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 55 51%
Môn Hóa lớp 12 515 386 73%
Môn Sinh lớp 12 4560 3631 73%
Môn Anh lớp 12 0 35 49%
Tổng cộng: 5075 4107 73%

Comment giao lưu với nguyễn ngọc ý giang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com