Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Y Trương Hà

  • THPT Vĩnh Long - Vĩnh Long
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 35 60%
Môn Anh lớp 12 0 167 38%
Môn Địa lớp 12 0 135 46%
Môn Sử lớp 12 0 213 33%
Tổng cộng: 0 550 39%

Comment giao lưu với Y Trương Hà

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com