Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên daehan junie

  • Trường THPT Trưng Vương - Bình Định
  • 415

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 126 44%
Môn Lí lớp 12 405 1161 56%
Môn Anh lớp 12 0 3089 42%
Tổng cộng: 405 4376 46%

Comment giao lưu với daehan junie

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com