Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Pham Dang Bang

  • Trường THPT Lạng Giang 1 - Bắc Giang
  • 105

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 28 37 65%
Môn Hóa lớp 12 95 58 76%
Môn Sinh lớp 12 -28 106 25%
Tổng cộng: 95 201 47%

Comment giao lưu với Pham Dang Bang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com