Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên trancatchi

  • THPT Marie-Curie - TP HCM
  • 211

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 37 139 42%
Môn Lí lớp 12 15 93 39%
Môn Anh lớp 12 151 542 43%
Môn Văn lớp 12 0 8 100%
Tổng cộng: 203 782 43%

Comment giao lưu với trancatchi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com