Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH NĂM 2022 - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 67 Bài giảng: 280 Đề thi: 145
Ngày hết hạn: 01/07/2022
Giá: 799,000 đ Đặt mua

   Phù hợp với những bạn HS luyện thi mục tiêu 7 - 8 điểm, luyện thi theo lộ trình được sắp xếp chi tiết kết hợp từ vựng, trọng âm, ngữ pháp, đọc hiểu.

  Khóa học sẽ được bổ sung các chuyên đề từ vựng mức độ nâng cao - phù hợp cả với những bạn HS muốn chinh phục điểm 8+.

   Bổ sung tính năng luyện phát âm chuẩn quốc tế rất hữu ích cho dạng bài phát âm và học từ mới

Học thử miễn phí

00:51:23 Chuyên đề: Ngữ âm

00:12:12 Chuyên đề: Ngữ pháp: Thì của động từ (Tenses of Verbs)

00:03:54 Chuyên đề: Unit 1. Life Stories (SGK 12 Thí điểm)

Chuyên đề 1. Ngữ âm
Bài giảng: 14 Đề thi: 14 Đã phát hành Đã mua
00:51:23 Đã phát hành: 17/05/2021
00:36:18 Đã phát hành: 17/05/2021
00:33:02 Đã phát hành: 17/05/2021
20 câu Đã phát hành: 17/05/2021
00:22:46 Đã phát hành: 17/05/2021
00:18:40 Đã phát hành: 17/05/2021
Chuyên đề 2. Unit 1. Home Life (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 6 Đề thi: 1 Đã phát hành Đã mua
Chuyên đề 4. Unit 1. Life Stories (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 16 Đề thi: 2 Đã phát hành Đã mua
Chuyên đề 5. Ngữ pháp: Cấu tạo từ (Word Formation)
Bài giảng: 5 Đề thi: 5 Phát hành: 25/05/2021 Đã mua
Chuyên đề 6. Từ vựng nâng cao 1
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Phát hành: 27/05/2021 Đã mua
Chuyên đề 7. Từ đồng nghĩa nâng cao 1
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Phát hành: 29/05/2021 Đã mua
Chuyên đề 8. Unit 2. Cultural Diversity (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 6 Đề thi: 1 Phát hành: 31/05/2021 Đã mua
Chuyên đề 10. Từ vựng nâng cao 2
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Phát hành: 04/06/2021 Đã mua
Chuyên đề 11. Từ đồng nghĩa nâng cao 2
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Phát hành: 06/06/2021 Đã mua
Chuyên đề 12. Unit 2. Urbanisation (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 15 Đề thi: 4 Phát hành: 08/06/2021 Đã mua
Chuyên đề 13. Ngữ pháp: Thức giả định
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Phát hành: 10/06/2021 Đã mua
Chuyên đề 14. Từ vựng nâng cao 3
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Phát hành: 12/06/2021 Đã mua
Chuyên đề 15. Từ đồng nghĩa nâng cao 3
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Phát hành: 14/06/2021 Đã mua
Chuyên đề 16. Unit 3. Ways Of Socialising (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Phát hành: 16/06/2021 Đã mua
Chuyên đề 17. Ngữ pháp: Câu tường thuật (Reported Speech)
Bài giảng: 3 Đề thi: 3 Phát hành: 18/06/2021 Đã mua
Chuyên đề 18. Từ vựng nâng cao 4
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Phát hành: 20/06/2021 Đã mua
Chuyên đề 19. Đọc hiểu cơ bản 1
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Phát hành: 22/06/2021 Đã mua
Chuyên đề 20. Unit 3. The Green Movement (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 12 Đề thi: 4 Phát hành: 24/06/2021 Đã mua
Chuyên đề 21. Ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Phát hành: 26/06/2021 Đã mua
Chuyên đề 22. Đọc hiểu cơ bản 2
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Phát hành: 28/06/2021 Đã mua
Chuyên đề 23. Unit 4. School Education System (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Phát hành: 30/06/2021 Đã mua
Chuyên đề 24. Ngữ pháp: Câu bị động (Passive Voice)
Bài giảng: 2 Đề thi: 2 Phát hành: 02/07/2021 Đã mua
Chuyên đề 25. Đọc hiểu cơ bản 3
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Phát hành: 04/07/2021 Đã mua
Chuyên đề 26. Unit 4. The Mass Media (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 12 Đề thi: 4 Phát hành: 06/07/2021 Đã mua
Chuyên đề 28. Đọc hiểu cơ bản 4
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Phát hành: 10/07/2021 Đã mua
Chuyên đề 29. Unit 5. Higher Education (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Phát hành: 12/07/2021 Đã mua
Chuyên đề 30. Ngữ pháp: Câu điều kiện (Conditionals)
Bài giảng: 3 Đề thi: 3 Phát hành: 14/07/2021 Đã mua
Chuyên đề 31. Đọc hiểu cơ bản 5
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Phát hành: 16/07/2021 Đã mua
Chuyên đề 32. Unit 5. Cultural Identity (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 11 Đề thi: 3 Phát hành: 18/07/2021 Đã mua
Chuyên đề 33. Các kỹ năng làm bài
Bài giảng: 4 Đề thi: 4 Phát hành: 20/07/2021 Đã mua
Chuyên đề 34. Ngữ pháp: Đảo ngữ (Inversion)
Bài giảng: 2 Đề thi: 2 Phát hành: 22/07/2021 Đã mua
Chuyên đề 35. Đọc hiểu cơ bản 6
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Phát hành: 24/07/2021 Đã mua
Chuyên đề 36. Unit 6. Future Jobs (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Phát hành: 26/07/2021 Đã mua
Chuyên đề 37. Đọc hiểu cơ bản 7
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Phát hành: 28/07/2021 Đã mua
Chuyên đề 38. Unit 6. Endangered Species (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 10 Đề thi: 3 Phát hành: 30/07/2021 Đã mua
Chuyên đề 39. Ngữ pháp: Cấu trúc song hành (Parallelism)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Phát hành: 01/08/2021 Đã mua
Chuyên đề 40. Đọc hiểu cơ bản 8
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Phát hành: 03/08/2021 Đã mua
Chuyên đề 41. Unit 7. Economic Reforms (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Phát hành: 05/08/2021 Đã mua
Chuyên đề 42. Đọc hiểu cơ bản 9
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Phát hành: 07/08/2021 Đã mua
Chuyên đề 43. Unit 7. Artificial Intelligence (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 11 Đề thi: 4 Phát hành: 09/08/2021 Đã mua
Chuyên đề 44. Đọc hiểu cơ bản 10
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Phát hành: 11/08/2021 Đã mua
Chuyên đề 45. Unit 8. Life In The Future (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Phát hành: 13/08/2021 Đã mua
Chuyên đề 46. Đọc hiểu cơ bản 11
Bài giảng: 0 Đề thi: 4 Phát hành: 15/08/2021 Đã mua
Chuyên đề 47. Unit 8. The World of Work (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 10 Đề thi: 3 Phát hành: 17/08/2021 Đã mua
Chuyên đề 48. Unit 9. Deserts (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Phát hành: 21/08/2021 Đã mua
Chuyên đề 49. Unit 9. Choosing a Career (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 8 Đề thi: 3 Phát hành: 25/08/2021 Đã mua
Chuyên đề 50. Ngữ pháp: Các loại mệnh đề (Types of Clauses)
Bài giảng: 7 Đề thi: 7 Phát hành: 27/08/2021 Đã mua
Chuyên đề 51. Unit 10. Endangered Species (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Phát hành: 29/08/2021 Đã mua
Chuyên đề 52. Ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu (Modals)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Phát hành: 31/08/2021 Đã mua
Chuyên đề 53. Unit 10. Lifelong Learning (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 9 Đề thi: 3 Phát hành: 02/09/2021 Đã mua
Chuyên đề 55. Unit 11. Book (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 2 Đề thi: 0 Phát hành: 06/09/2021 Đã mua
Chuyên đề 56. Ngữ pháp: Câu hỏi đuôi (Tag Questions)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Phát hành: 08/09/2021 Đã mua
Chuyên đề 57. Unit 12. Water Sports (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Phát hành: 10/09/2021 Đã mua
Chuyên đề 58. Ngữ pháp: So sánh (Comparison)
Bài giảng: 2 Đề thi: 2 Phát hành: 12/09/2021 Đã mua
Chuyên đề 59. Unit 13. The 22nd Sea Game (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Phát hành: 14/09/2021 Đã mua
Chuyên đề 60. Ngữ pháp: Câu chẻ/ Câu nhấn mạnh
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Phát hành: 16/09/2021 Đã mua
Chuyên đề 61. Cụm động từ thiết yếu
Bài giảng: 11 Đề thi: 0 Phát hành: 18/09/2021 Đã mua
Chuyên đề 62. Unit 14. International Organizations (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 6 Đề thi: 0 Phát hành: 20/09/2021 Đã mua
Chuyên đề 63. Ngữ pháp: Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Phát hành: 22/09/2021 Đã mua
Chuyên đề 64. Unit 15. Women In Society (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Phát hành: 24/09/2021 Đã mua
Chuyên đề 65. Chức năng giao tiếp
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Phát hành: 26/09/2021 Đã mua
Chuyên đề 67. Thành ngữ tiếng Anh hay gặp trong các kì thi
Bài giảng: 14 Đề thi: 5 Phát hành: 30/09/2021 Đã mua

my school 123

cô nói tiếng anh hay quá ,nghe đã tai

Mạc Hoàng Hiệp

Hay quá nha

Minh Nhan

Tuyển sinh 247 mà thiết kế thêm nút like chắc hôm nào cũng ấn ấy học từ vựng 1 cách rất là tuyệt vời khg hề chán luôn cảm ơn cô rất nhiều

Minh Nhan

Bài giảng hay thật ấy mãi yêu tuyensinh247

thanhthao18092004

E thấy cách học từ vựng không hề nhàm chán mà còn cực kỳ thú vị luôn ấy ạ, thuộc từ vựng trong vòng 1 nốt nhạc luôn, e cảm ơn các thầy cô đã tốn công sức để tạo ra các thẻ cho bọn e học, mong các thầy cô sẽ luôn luôn tận tình như thế ạ. Happy Teacher's Day, thanks for everything

Combo siêu rẻ - học hiệu quả Xem thêm >
1,990,000 đ 3,196,000 đ

Lượt mua: 319

1,990,000 đ 3,196,000 đ

Lượt mua: 242

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com