Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính (không dùng bảng số và máy tính)

\({\sin ^2}{15^0} + {\sin ^2}{75^0} + \tan {23^0} - \cot {67^0} - \frac{{\cot {{37}^0}}}{{\tan {{53}^0}}}\,\,\,\,\left( 1 \right)\)

Câu 133247: Tính (không dùng bảng số và máy tính)


\({\sin ^2}{15^0} + {\sin ^2}{75^0} + \tan {23^0} - \cot {67^0} - \frac{{\cot {{37}^0}}}{{\tan {{53}^0}}}\,\,\,\,\left( 1 \right)\)

A. -2

B. 1

C. 0

D. -1

Câu hỏi : 133247
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}{\sin ^2}{75^0} = {\cos ^2}\left( {{{90}^0} - {{75}^0}} \right) = {\cos ^2}{15^0}\\\cot {67^0} = \tan \left( {{{90}^0} - {{67}^0}} \right) = \tan {23^0}\\\cot {37^0} = \tan \left( {{{90}^0} - {{37}^0}} \right) = \tan {53^0}\end{array}\)

  Vậy (1) \( = {\sin ^2}{15^0} + {\cos ^2}{15^0} + \tan {23^0} - \tan {23^0} - \frac{{\tan {{53}^0}}}{{\tan {{53}^0}}} = 1 - 1 = 0.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com