Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

You made a mistake by telling her a lie. It _____ better if you _____ to her.     

Choose the best answer for each question.

Câu 142853: You made a mistake by telling her a lie. It _____ better if you _____ to her.     

A. would have been / hadn't lied                     

B. would be / didn't lie

C.  will be / don't lie 

D.  would be / hadn't lied

Câu hỏi : 142853

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  - Thực tế: đã nói dối “You made a mistake by telling her a lie.” => Giả định: Nếu không nói dối

  => Dùng câu điều kiện loại 3 diễn tả điều kiện không có thật trong quá khứ.

  - Cấu trúc: If + S + had + V.p.p, S + would + have + V.p.p

  Tạm dịch: Bạn đã phạm lỗi khi nối dối cô ấy. Sẽ tốt hơn nếu bạn không lừa dối cô ấy.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com