Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ

Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam một hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,720 gam H2O. Công thức đơn giản nhất của A là:

Câu 156549: Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam một hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,720 gam H2O. Công thức đơn giản nhất của A là:

A. C4H8O   

B. C3H8O    

C.  C3H4O   

D. C2H6O

Câu hỏi : 156549

Phương pháp giải:

BTNT “C”: nC = nCO2


BTNT “H”: nH = 2nH2O


mO = mA – mC – mH

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  BTNT “C”: nC = nCO2 = 0,672 : 22,4 = 0,03 mol

  BTNT “H”: nH = 2nH2O = 2.0,72:18 = 0,08 mol

  mO = mA – mC – mH = 0,6 – 0,03.12 – 0,08.1 = 0,16 gam

  => nO = 0,16 : 16 = 0,01 mol

  => C : H : O = 0,03 : 0,08 : 0,01 = 3 : 8 : 1

  Vậy CTĐG nhất của A là C3H8O

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com