Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ:

C4H8O2 (X) \(\xrightarrow{{ + NaOH,{t^o}}}\) Y \(\xrightarrow[{xt,{t^o}}]{{ + {O_2}}}\) Z \(\xrightarrow{{ + NaOH}}\) T \(\xrightarrow[{CaO,{t^o}}]{{ + NaOH}}\) C2H6.

Công thức cấu tạo của X là

Câu 179306: Cho sơ đồ:


C4H8O2 (X) \(\xrightarrow{{ + NaOH,{t^o}}}\) Y \(\xrightarrow[{xt,{t^o}}]{{ + {O_2}}}\) Z \(\xrightarrow{{ + NaOH}}\) T \(\xrightarrow[{CaO,{t^o}}]{{ + NaOH}}\) C2H6.


Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOCH2CH3.

B. CH3CH2CH2COOH.

C. C2H5COOCH(CH3)2.

D. HCOOCH2CH2CH3.

Câu hỏi : 179306

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của este.

 • Đáp án : D
  (51) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do C2H6 điều chế bằng phương pháp vôi tôi xút nên T là muối cacboxylic của Na: C2H5COONa ⟹ Z là C2H5COOH.

  Y + O2 → Z ⟹ Y là ancol hoặc anđehit.

  Mà X (C4H8O2) + NaOH → Y ⟹ X là este no đơn chức.

  ⟹ Y là ancol n-C3H7OH ⟹ X là HCOOCH2CH2CH3.

  HCOOCH2CH2CH3 + NaOH \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) HCOONa + CH3CH2CH2OH

  CH3CH2CH2OH + O2 \(\xrightarrow{{{t^0,xt}}}\) CH3CH2COOH + H2O

  CH3CH2COOH + NaOH → CH3CH2COONa + H2O

  CH3CH2COONa + NaOH \(\xrightarrow{{CaO,{t^0}}}\) C2H6 + Na2CO3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com