`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 179306:

A. CH3COOCH2CH3.

B. CH3CH2CH2COOH.

C. C2H5COOCH(CH3)2.

D. HCOOCH2CH2CH3.

Câu hỏi : 179306
 • Đáp án : D
  (11) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do C2H6 điều chế bằng phương pháp vôi tôi xút nên T là muối cacboxylic của Na: C2H5COONa.

  => Z là C2H5COOH.

  Y + O2 → Z => Y là ancol hoặc andehit.

  Mà X (C4H8O2) + NaOH → Y => X là este no đơn chức

  => Y là ancol n-C3H7OH => X là HCOOCH2CH2CH3

  PTHH: 

  HCOOCH2CH2CH3 + NaOH \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) HCOONa + CH3CH2CH2OH

  CH3CH2CH2OH + O2 \(\overset{t^o,xt}{\rightarrow}\) CH3CH2COOH + H2O

  CH3CH2COOH + NaOH → CH3CH2COONa + H2O

  CH3CH2COONa + NaOH \(\overset{CaO,t^o}{\rightarrow}\) C2H6 + Na2CO3

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com