Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là

Câu 179307: Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là

A. C3H5COOH.

B. CH3COOH.

C. HCOOH.

D. C2H5COOH.

Câu hỏi : 179307
 • Đáp án : D
  (97) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do trong X có số liên kết pi là 2 (1 trong COO, 1 trong gốc hiđrocacbon) nên có thể có 2 trường hợp xảy ra:

  - TH1: Ancol no, axit không no

  Este có axit nhỏ nhất là C2H3COOC2H5

  Este có axit lớn nhất là C3H5COOCH3

  → 3 ≤ số C của axit ≤ 4 (1)

  - TH2: Ancol không no, axit no

  Ancol không no nhỏ nhất là CH2=CH-CH2-OH tức là ancol có số C ≥ 3

  → Axit có số C ≤ 2 (2)

  Vậy trong các phương án ta thấy axit không thể là C2H5COOH vì axit này không thỏa mãn (2).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com