Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp X gồm metan, metylamin và trimetylamin bằng oxi vừa đủ được V1 lít hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ Y qua bình H2SO4 đặc dư thấy thoát ra V2 lít hỗn hợp khí Z (các thể tích đo cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa V, V1, V2

Câu 183783: Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp X gồm metan, metylamin và trimetylamin bằng oxi vừa đủ được V1 lít hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ Y qua bình H2SO4 đặc dư thấy thoát ra V2 lít hỗn hợp khí Z (các thể tích đo cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa V, V1, V2

A. V = 2V2 - V1

B. 2V = V1 - V2

C. V = V1 - 2V2

D. V = V2 - V1

Câu hỏi : 183783

Phương pháp giải:

Viết PTHH. Từ PTHH ta thấy nH2O – (nCO2 + n N2) = n chất đem đốt

 • Đáp án : C
  (10) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta  có các phản ứng:

  CH4 + 2O2 → CO2 + 2H­2O

  CH5N + 2,25O2 → CO2 + 2,5H2O + 0,5 N2

  C3H9N + 5,25O2 → 3CO2 + 4,5 H2O + 0,5N2

  V1 gồm CO2; H2O; N2.

  V2 gồm CO2; N2.

  Ta thấy cả 3 phản ứng đều có: nH2O – (nCO2 + n N2) = n chất đem đốt

  Mà tỉ lệ V cũng là tỉ lệ số mol nên => VH2O – (VCO2 + VN2) = VX

  Mà VH2O = V1 - V=> V– V­2 – V2 = V => V = V1 - 2V2

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com