Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức là đồng đẳng kế tiếp phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là

Câu 183831: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức là đồng đẳng kế tiếp phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là

A. 0,45 gam.

B. 0,31 gam.

C. 0,38 gam.

D. 0,58 gam.

Câu hỏi : 183831

Phương pháp giải:

+ Bảo toàn khối lượng: mHCl = mmuối - mamin ⟹ nHCl ⟹ namin


+ Tính được Mtb amin = mamin : namin ⟹ CTPT của amin nhỏ nhất.

 • Đáp án : B
  (11) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi hai amin đơn chức lần lượt là A, B (giả sử MA < MB)

  Bảo toàn khối lượng → mHCl = m muối - m amin = 1,49 - 0,76 = 0,73 gam

  → nHCl = 0,02 mol

  Vì các amin đơn chức: n amin = nHCl = 0,02 mol

  Do khối lượng hỗn hợp nhỏ hơn 0,76 g → Mtb < 0,76 : 0,02 = 38

  → MA < 38

  → A chỉ có thể là CH3NH→ B là C2H5NH2

  Đặt mol của CH3NH2, C2H5NH2 là a, b

  Ta có: a + b = 0,02 và 31a + 45b = 0,76 → a = b = 0,01 mol

  → mA = 0,01.31 = 0,31 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com