Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào thuộc loại phản ứng axit - bazơ theo Bron-stet?

1) H+ + OH- → H2O

2) 3H+ + Al(OH)3 → Al3+ + 3H2O

3) Ba2+ + SO42- → BaSO4

4) SO3 + 2OH- → SO42- + H2O

 

Chọn đáp án đúng.

Câu 186335:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào thuộc loại phản ứng axit - bazơ theo Bron-stet?


1) H+ + OH- → H2O


2) 3H+ + Al(OH)3 → Al3+ + 3H2O


3) Ba2+ + SO42- → BaSO4


4) SO3 + 2OH- → SO42- + H2O


 

A. 1 và 2.

B. 3 và 4.

C. 1, 2 và 3.

D. 1, 2 và 4.

Câu hỏi : 186335
 • Đáp án : D
  (22) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com