Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M đ­ược 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là:

Câu 186343: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M đ­ược 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 186343
 • Đáp án : B
  (39) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nOH- = nNaOH = 0,01V/103 (mol)

  nH+ = nHCl = 0,03V/103 (mol)

  PT:        OH-      +      H+ → H2O

  Bđ: 0,01V/103       0,03V/103

  Pư: 0,01V/103  → 0,01V/103  

  Sau:      0                 0,02V/103  

  \( \to \left[ {{H^ + }} \right] = {{{n_{{H^ + }}}} \over V} = {{0,02V/{{10}^3}} \over {2V/{{10}^3}}} = 0,01\)

  => pH = -log[H+] = 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com