Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, giá trị pH của dung dịch X là:

Câu 186344: Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, giá trị pH của dung dịch X là:

A. 1

B. 2

C. 6

D. 7

Câu hỏi : 186344
 • Đáp án : B
  (15) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\left. \begin{array}{l}{n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,01mol\\{n_{NaOH}} = 0,01mol\end{array} \right\} \Rightarrow {n_{O{H^ - }}} = 2.{n_{Ba{{(OH)}_2}}} + {n_{NaOH}} = 0,03(mol)\\\left. \begin{array}{l}{n_{HCl}} = 0,005mol\\{n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,015mol\end{array} \right\} \Rightarrow {n_{{H^ + }}} = {n_{HCl}} + 2.{n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,035(mol)\end{array}\)

  Khi trộn xảy ra phản ứng trung hoà dạng ion là:  

  H+     +    OH- ⟶ H2O

  0,035      0,03

  nH+ (d­ư) = 0,035 - 0,03 = 0,005 (mol) ⟹ [H+] = 0,005/(0,1+0,4) = 0,01

  [H+] = 0,01 = 10-2 (mol/lít) ⟹ pH = 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com