`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

             I rich, I would help you.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 195550:              I rich, I would help you.

A. Had been 

B. Should 

C. Were    

D. Was

Câu hỏi : 195550
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 2:

  Were + S + O/st /(not) to V,  S + Would/Could  + Vinf

  Dịch câu: Nếu tớ giàu, tớ đã giúp cậu rồi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com