Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Travelling by car is convenient                       you have somewhere to park.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 195759: Travelling by car is convenient                       you have somewhere to park.

A. otherwise

B. but        

C. unless       

D. provided

Câu hỏi : 195759
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   D

  provided (that) / providing (that) : miễn là

  “ Provided (that)” dùng để thay thế cho “If ” trong mệnh đề phụ

  Dịch câu: Du lịch bằng xe hơi rất thuận tiện miễn là bạn có nơi đỗ xe.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com