Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế halogen duy nhất khi tác dụng với Cl2 (ánh sáng) theo tỉ lệ mol (1:1)?

CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH­3­ (e)

Câu 195991: Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế halogen duy nhất khi tác dụng với Cl2 (ánh sáng) theo tỉ lệ mol (1:1)?


CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH­3­ (e)

A. (a), (e), (d).

B. (b), (c), (d).

C. (c), (d), (e).

D. (a), (b), (c), (d), (e).

Câu hỏi : 195991
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CH(b); neopentan (c); CH3CH(d) tạo ra 1 sản phẩm.

  CH3CH2CH3 (a); CH3CH(CH3)CH­ (e) tạo ra 2 sản phẩm.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com