Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

Câu 195993: Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

A. Brom (dd).   

B. Br2 (Fe).                          

C. KMnO4 (dd). 

D. Br2 (dd) hoặc KMnO4(dd).

Câu hỏi : 195993

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các chất để chọn thuốc thử phù hợp.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thuốc thử phù hợp là KMnO4 (dd):

  - Mất màu ngay ở nhiệt độ thường => stiren

  - Mất màu khi đun nóng => toluen

  - Không mất màu => benzen

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com