Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

His passion is making model...................

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 196216: His passion is making model...................

A. aircrafts 

B. aircratves    

C. aircraft  

D. an aircraft

Câu hỏi : 196216
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Ở đây cần danh từ số nhiều. Cả dạng số ít và số nhiều của aircraft đều là aircraft

  Dịch câu: niềm đam mê của anh ấy là chế tạo máy bay mô hình

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com