Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

He finds it ________ lasting friendships.

Choose the word or phrase -A, B, C, or D -that best completes the sentence.

Câu 204256: He finds it ________ lasting friendships.

A. difficult to make  

B. difficulty in making 

C. is difficult to make 

D. difficult making

Câu hỏi : 204256
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Cấu trúc To find it + adj + to do sth: cảm thấy như thế nào đó để làm việc gì

  Tạm dịch: Anh ấy cảm thấy rất khó để kéo dài tình bạn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com