`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{1}{{{e^{4x - 1}}}}\).

Câu 205318: Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{1}{{{e^{4x - 1}}}}\).

A. \(\int {f\left( x \right)dx}  = \dfrac{{ - {e^{ - 4x + 1}}}}{4} + C\)

B. \(\int {f\left( x \right)dx}  = \dfrac{{{e^{ - 4x + 1}}}}{4} + C\)

C. \(\int {f\left( x \right)dx}  = \dfrac{{3{e^{ - 4x + 1}}}}{4} + C\)

D. \(\int {f\left( x \right)dx}  = \dfrac{{-3{e^{ - 4x + 1}}}}{4} + C\)

Câu hỏi : 205318
 • Đáp án : A
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}
  \int {\dfrac{1}{{{e^{4x - 1}}}}dx} = \int {{e^{1 - 4x}}dx} = - \dfrac{1}{4}\int {{e^{1 - 4x}}d\left( {1 - 4x} \right)} \\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = - \dfrac{1}{4}.{e^{1 - 4x}} + C = \dfrac{{ - {e^{ - 4x + 1}}}}{4} + C
  \end{array}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com