Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Các dung dịch sau có cùng nồng độ: HNO3 (1), KOH (2), NaCl (3). Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là:

    

Câu 206895: Các dung dịch sau có cùng nồng độ: HNO3 (1), KOH (2), NaCl (3). Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là:


    

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (2).

C. (3), (2), (1).

D. (2), (1), (3).

Câu hỏi : 206895
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: pHHNO3 < 7; pHNaCl = 7; pHKOH > 7

  Vậy nên pH được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là: (1), (3), (2).

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com